Publicado por: MontePituco | 24/06/2017

ESTAMOS NA REDE DO PATRIMONIO CULTURAL

Petroglifo de Pinal de Caeiro (San Xulián)

A Asociación Monte Pituco (Pornedo) é un dos 64 colectivos de toda Galicia e o único de Marín que figura entre os fundadores da Rede do Patrimonio Cultural (RPC) que se acaba de constituír. Esta organización reúne entidades que traballan a prol da defensa e posta en valor do patrimonio cultural galego, tanto material como inmaterial.

Entre os principios que inspiraron a creación da RPC destaca a consideración do patrimonio cultural galego como un dos principais activos sociais, identitarios e económicos de Galicia, entendido como un recurso estratéxico que debe ser conservado e transmitido ás vindeiras xeracións nas mellores condicións.

A RPC contribuirá a darlle visibilidade ás actividades e accións dos colectivos que a conforman. No caso da Asociación Monte Pituco, estas iniciativas pasan pola organización de roteiros para dar a coñecer a riqueza cultural, natural e paisaxística do monte de San Xulián, a parroquia marinense que, malia contar coa maior densidade de xacementos arqueolóxicos, ten boa parte dos seus conxuntos arqueolóxicos en situación de abandono e desprotección, agás os petróglifos de Pornedo, Pinal de Caeiro e Sete Camiños que se integraron no Espazo Natural e Arqueoloóxico dos Sete Camiños.

Recentemente deuse a coñecer a existencia de tres grupos de gravados rupestres inéditos na zona da Carrasca que xa se atopan en proceso de catalogación como Bens de Interese Cultural.

Novos gravados descubertos na Carrasca: forma reticular

Pouco antes da súa descuberta, a Asociación Monte Pituco foi unha das entidades que denunciou unha grave agresión noutro dos seis xacementos existentes nesta zona como consecuencia duns traballos de desbroce encargados pola Comunidade de Montes de San Xulián sen contar coas obrigatorias medidas de sinalización e de control arqueolóxico.

Pero sen dúbida a principal teima da Asociación Monte Pituco relacionada coa conservación non só do patrimonio prehistórico, senón tamén coa protección do medio ambiente e coa defensa deste enclave natural -pertencente ao Espazo Natural dos Montes do Morrazo- ten que ver cos recursos interpostos diante dos tribunais contra o Concello de Marín e contra a Xunta para evitar a construcción dun polígono industrial que afectaría de xeito irreversible a esta zona, en plena fachada litoral da vila. Como resultado deste esforzo, o pasado mes de maio o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ordeou a retirada do parque empresarial Marín-Pornedo do Plan Sectorial de Ordenación de Áreas Empresariais de Galicia considerando que a viabilidade ambiental da infraestrutura proxectada non está xustificada, tendo en conta a “decisiva influencia” da pendente do terreo, a súa elevada intervisibilidade e a súa afección dende o punto de vista físico, natural e paisaxístico.

Precisamente, a experiencia acumulada pola  Asociación Monte Pituco servirá para axudar outros colectivos agrupados na RPC e dos que tamén se nutrirá a entidade marinense para seguir avanzando na defensa deste territorio. Neste sentido, a Asociación Monte Pituco comparte o propósito da RPC de incidir na educación, tanto nos centros educativos como a nivel social, como vía para acadar maiores avances no respecto e no recoñecemento público ao patrimonio.

Publicado por: MontePituco | 23/06/2017

NOVO LIBRO DE VAIPOLORÍO: O CACHO DE SAN XOÁN

Presentación de "As herbas de San Xoán", de Amancio Castro

Temos participado en anos anteriores nas actividades da Asociación Vaipolorío arredor das tradicións de San Xoán relacionadas coa recolección das herbas que se deixan a macerar en auga nesa noite máxica para lavar a cara ao día seguinte.

Nesta ocasión, o labor de recompilación de información que Amancio Castro viña realizando nos últimos sete anos tomou forma nun libro titulado “As herbas de San Xoán na contorna do río dos Gafos”, que se presentou no Centro Social de Cabanas -cheo de público- coa presenza do autor, do presidente de Vaipolorío, Gonzalo Sancho, e de tres veciñas das parroquias polas que pasa o Gafos que colaboraron na achega de datos.

Presentación de "As herbas de San Xoán", de Amancio Castro

A publicación, con fotografías en color, comeza cunha explicación desta tradición que Amancio Castro cre que está “en auxe”, e continúa cun percorrido cronolóxico dende 2009 ata 2015 contando -parroquia por parroquia- que herbas utilizan as mulleres entrevistadas para facer o cacho:

-Bértola (Vilaboa): Teresa González Suárez

-O Marco (Tomeza): Carmen Estonllo Fontán

-A Armada (Salcedo): Áurea Suárez Pastoriza e Cipriana Carabelos Farto

-Balteiro (Figueirido): Elvira Alfonso Castro

-Pintos (Marcón): Rosa Fernández Villaverde e Fina Mariño Villaverde

-Monte do Taco (San Xosé): Josefa Meijón Lagos

-Pontevedra: Clara Pérez e Clara Balea Pérez

A última parte do libro son fichas das plantas citadas, cos seus nomes científicos e comúns, descricións e utilidades medicinais ou culinarias das mesmas.

20170623_200828

Entre os agradecementos nos que Vaipolorío fixo máis énfase citouse a Comunidade de Montes de Salcedo; o seu presidente, Fernando Pintos, estaba presente entre o público. Que gusto cando o responsable dunha entidade non só colabora senón que é partícipe da actividade, poñendo así de manifesto o seu interese e o apoio da entidade á que representa.

Porque a Comunidade de Montes de Salcedo financiou a publicación deste traballo, que por certo se lle entregou gratuitamente ao público que acudiu á presentación.

E como é posible que unha comunidade de montes respalde iniciativas coma esta? Porque destina a fins culturais o 2% dos ingresos que percibe do Ministerio de Defensa polo aluguer duns terreos á base militar da Brilat. 

Impresionante! Que marabilla! Gran exemplo para outras comunidades de montes na demostración de que a forestal non é a única faceta que lle compete a unha entidade destas características. Tamén está a implicación social cos colectivos da parroquia ou da contorna, contribuíndo á cohesión da veciñanza plasmando en formato impreso traballos de investigación que poñan en valor o labor destas entidades e difundan coñecemento. Nisto consiste facer ‘comunidade’ no sentido de ‘país’.

Presentación de "As herbas de San Xoán", de Amancio Castro

Nada que ver, por exemplo, coa maneira de actuar da Comunidade de Montes de San Xulián que, na última asemblea de abril deste ano, a directiva ‘regalou’ unha cantidade nada desdeñable de cartos entre asociacións da parroquia. A Asociación Monte Pituco non estaba entre as agraciadas. Ao pedirlle explicacións ao presidente da comunidade sobre a exclusión da Asociación Monte Pituco desa doazón -non polos cartos, senón polo carácter discriminatorio e o criterio discrecional desa decisión-, a súa resposta foi que esa axuda era “solo para asociaciones vecinales, no culturales”.

…Que mágoa, coa falta que fai a cultura nesta parroquia e en todas partes! 

Evidentemente, a razón de que a Asociación Monte Pituco estea vetada para a Comunidade de Montes de San Xulián ten que ver coas diferenzas de criterio coas sucesivas directivas ao longo dos últimos anos: a oposición ao polígono industrial proxectado no Pituco (Pornedo) coa interposición de ata dous recursos xudiciais, as queixas diante do Seprona e da Xunta a conta dos verquidos ilegais, a teimuda defensa do patrimonio arqueolóxico e as denuncias ante Patrimonio polas agresións nas que a Comunidade de Montes de San Xulián ten sido responsable, a información exposta nesta bitácora argumentando as críticas realizadas contra determinadas actuacións da Comunidade…

Porque a coherencia, a firmeza dos principios, o carácter insubornable de quen traballa a prol da defensa deste monte con recursos propios, sen contar con ningún tipo de axuda económica externa por parte de Administracións ou entidades oficiais, ten un ‘custe’. 

Bendito ‘custe’. Porque hai ‘axudas’ que conlevan o lastre da connivencia, do amiguismo, do silenzo, do absentismo, do pasotismo, do aplauso fácil e gratuíto, da obediencia, do servilismo.

A Asociación Monte Pituco non paga ‘peaxes’. Pensa e actúa con independencia, liberdade e conciencia. Rodeándose de quen lle aporta coñecemento, aprendendo de quen dá exemplo.

"As herbas de San Xoán na contorna do río dos Gafos"

Parabéns a Vaipolorío e grazas por seguir contribuíndo ao engrandecemento da nosa cultura co seu intenso labor de limpeza do espazo fluvial do Gafos, de recuperación da toponimia, de catalogación da fauna e da flora, de divulgación medioambiental, de promoción da cultura tradicional.

…Meigallos fóra!

Libro das Herbas de San Xoán de Vaipolorío, no Monte Pituco.

Publicado por: MontePituco | 22/06/2017

EXCAVACIÓN NO CASTRO DA SUBIDÁ

Diario, 22 xuño 2017

Un granero, el nuevo hallazgo de un Castro da Subidá todavía por explorar

La estructura circular apareció tras tres semanas de excavaciones y abre la posibilidad de que exista una vivienda junto a ella.

Data de entre los siglos I aC. y I dC., y permite constatar que la aldea castrexa fue el antecedente del núcleo de población actual

Publicado por: MontePituco | 21/06/2017

INCENDIOS: A LACRA DE SEMPRE

Diario, 12 xuño 2017

Los incendios que azotan Galicia son un tercio de los que sufría hace una década

Pese al mal dato del ejercicio pasado, cuando se superaron las 20.000 hectáreas calcinadas, la superficie arrasada por los fuegos cae paulatinamente

La Guardia Civil refuerza su acción sumando a la vigilancia un helicóptero nocturno

Diario, 20 xuño 2017

Un equipo de voluntarios de la Xunta se prepara para acudir al incendio de Leiria

Más de 30 efectivos y tres motobombas procedentes de A Coruña, Lugo y Pontevedra están dispuestos para partir hacia Portugal

Diario, 20 xuño 2017

“En Barbudo tiven que pedirlle á xente que abandonara o pobo por estrada. Puido ser fatal”

 

Diario, 20 xuño 2017

“O veciñal está chamado a ser punta de lanza da política forestal de Galicia”

Carlos Morgade preside a agrupación Iniciativas Comunales, que esta fin de semana celebrará a súa II Asemblea Xeral no Pazo da Cultura

Diario, 22 xuño 2017

Otro verano inquietante en los montes de la comarca

Los tres intentos de provocar un incendio en O Xiabre hacen evocar la catástrofe ambiental y económica sufrida durante el año 2006

Publicado por: MontePituco | 20/06/2017

DE RUTA POLO CARBALLAL DE COIRO

A Plataforma en Defensa dos Montes do Morrazo organizou un roteiro para dar a coñecer a importancia natural, paisaxística e cultural do espazo natural do Carballal de Coiro, catalogado como solo rústico de especial protección de espazos naturais, segundo as Normas Complementarias e Subsidiarias de Planeamento da Provincia de Pontevedra. Partindo da capela de San Cosme, o percorrido discorreu por pistas forestais, corredoiras e camiños de pé -algúns deles por treitos do Sendeiro Ecolóxico do Morrazo GR-59- atravesando os lugares de Chan de Loureiro, Serra de Coiro, fervenzas do rego Bouzós, O Carballal, A Coviña, A Fraga e Chan de Loureiro.

De principios do século XVIII, a capela de San Cosme, na parroquia de Coiro (Cangas) ten inventariado nas súas proximidades o petróglifo histórico do Marco da Portela, no límite territorial coa parroquia de Bueu.

Ruta polo Carballal de Coiro organizada pola Plataforma Montes do Morrazo

DSC_0163

Destaca nesta contorna a catalogación do hábitat de interese comunitario das carballeiras e o haáitat prioritario do bosque de ribeira do nacemento do rego das Presas, afluente principal do rego Bouzós.

Ruta polo Carballal de Coiro coa Plataforma Montes do Morrazo

Ruta polo Carballal de Coiro coa Plataforma Montes do Morrazo

Nas carballeiras dos arredores da Serra de Coiro, mesturadas co interese xeomorfolóxico das súas penedías e co hábitat de interese comunitario dos rochedais silíceos con vexetación pioneira, sobresaen as especies do xénero Sedum -coñecidas popularmente como herba das pedras- asociadas a outras de liques e brións.

Ruta polo Carballal de Coiro coa Plataforma Montes do Morrazo

No medio da penedía e en terreos en forte desnivel eríxese -ao redor dos 300 metros de altitude sobre o nivel do mar- unha área chan de rochas horizontais con pías, que funciona de atalaia sobre os montes e o val da parroquia de Coiro. Ao lonxe divísase a vila de Cangas, co Castelo de Darbo e a serra da Madalena ao seu carón. Saltan á vista as panorámicas da ría de Vigo coa serra do Galiñeiro, Alba, Maúxo e serra da Groba ata Cabo Silleiro en fronte, e as Illas Cíes ao fondo.

Ruta polo Carballal de Coiro coa Plataforma Montes do Morrazo

Ruta polo Carballal de Coiro coa Plataforma Montes do Morrazo

Ruta polo Carballal de Coiro coa Plataforma Montes do Morrazo

Ruta polo Carballal de Coiro coa Plataforma Montes do Morrazo

Ruta polo Carballal de Coiro coa Plataforma Montes do Morrazo

As carballeiras da Fraga e O Carballal son exemplos de fitónimos, con clara referencia ao carballo. Trátase dos mellores exemplos deste hábitat de todo o espazo natural, onde o carballo vese mesturado con outras especies frondosas autóctonas como o castiñeiro e o denso sotobosque arbustivo composto por loureiros, sanguiños, estripeiros, chuchameles ou, a xilbarbeira, que dá a denominación fitosociolóxica de Rusco aculeati-Quercetum roboris ás carballeiras termófilas galaico-portuguesas, dentro de hábitat de interese comunitario a nivel europeo.

DSC_0196

Ruta polo Carballal de Coiro coa Plataforma Montes do Morrazo

DSC_0188

Tamén a ter en conta, as fervenzas e a área de ribeira do Bouzós, o rego principal que atravesa coa súa profunda conca de nacemento o espazo natural.

Ruta polo Carballal de Coiro coa Plataforma Montes do Morrazo

Ruta polo Carballal de Coiro coa Plataforma Montes do Morrazo

Á parte do seu bosque de carballos, ameneiros, salgueiros ou abelaneiras, conta a nivel da flora menor cunha grande presenza de especies de fentos -dentabrú, fento femia, falso macho, fenta, fento das pedras, cabriña, etc.-, fungos, brións e liques, que se espallan polo solo e a vexetación arbustiva e arbórea, como mostra das extraordinarias condicións de humidade ambiental do lugar, representando un hábitat natural prioritario de bosques aluviais da Europa atemperada.

Nas últimas décadas a comunidade de montes da parroquia de Coiro fixo repoboacións con especies frondosas autóctonas en A Fraga, A Coviña e Chan de Loureiro.

Ruta polo Carballal de Coiro coa Plataforma Montes do Morrazo

As numerosas corredoiras empedradas e camiños fondos denotan un pasado non moi lonxano no que había una maior actividade agroforestal e gandeira, cunha orixe moito máis antiga que nos retrotrae a tempos prehistóricos como dan fe os xacementos arqueolóxicos atopados polos arredores: Paralaia, Chan de Coiro, Os Laguiños.

O Carballal de Coiro abrangue unhas 365 hectáreas de terreo repartidas polos concellos de Cangas, Moaña e Bueu. Representa o mellor expoñente na península do Morrazo de formación de bosque caducifolio de clima oceánico, con predominio do carballo. É tamén un dos espazos máis importantes das Rías Baixas dentro do hábitat de interese comunitario das carballeiras galaico-portuguesas. Dálle acubillo a máis de 150 especies de fauna vertebrada -micromamíferos, quirópteros, macromamíferos, réptiles, anfibios e aves- e outras de invertebrada de importancia, con algúns endemismos e especies vulnerábeis e ameazadas a nivel ibérico e europeo -vacaloura, saramaganta, toupa de auga,…- máis unha rica flora, tanto arbórea como herbácea.

As principais afeccións para O Carballal de Coiro nas últimas décadas foron os monocultivos forestais, a eucaliptización, a falta de silvicultura, os incendios forestais, as cortas indiscriminadas de carballeira e arborado autóctono, as verteduras incontroladas de lixo, o espallamento doutras especies de flora alóctona e invasora -en especial das acacias e falsas acacias- e a construción do corredor de alta capacidade do Morrazo, que provocou un grande e irreversibel impacto na parte baixa do espazo natural.

Ruta polo Carballal de Coiro coa Plataforma Montes do Morrazo

As principais ameazas de cara ao futuro son a Área de Desenvolvemento Eólico do Morrazo e a segunda fase do proxecto de desdobramento en autovía do Corredor de Alta Capacidade do Morrazo, sen esquecer que na década pasada estivoa ameazado tamén por un proxecto de investigación mineira.

Para a Plataforma en Defensa dos Montes do Morrazo, a protección de solo rústico de especial protección de espazos naturais para o Carballal de Coiro é insuficiente despois de décadas de abandono e agresións, tendo en conta as novas ameazas que se cernen no horizonte, e carecendo dunha figura de protección ambiental propiamente dita.

En marzo do 2012 a Plataforma solicitoulle á Xunta a ampliación da Rede Natura galega cara a un novo Lugar de Importancia Comunitaria que, a nome de Montes e Carballeiras do Morrazo, recollese os espazos naturais dos Montes do Morrazo e Carballal de Coiro, ampliables a outras zonas, por consideralos uns espazos naturais de alta importancia ambiental, pola súa función como corredor ecolóxico. En abril de 2016 a Plataforma solicitoulle á Xunta a catalogación de Área de Especial Importancia Paisaxística para o Carballal de Coiro dentro da tramitación do Catálogo das Paisaxes de Galicia.

roteiro-carballal-de-coiro

[Texto: Plataforma Montes do Morrazo / Fotos: Asociación Monte Pituco]

Publicado por: MontePituco | 19/06/2017

DEDICÁNDOLLE A XAN MONTENEGRO A SENTENZA DO TSXG

Homenaxe a Xan Montenegro no seu sexto cabodano

Poemas, música… e ata unha sentenza xudicial.

Na homenaxe a Xan Montenegro polo seu sexto cabodano quixemos dedicarlle a Xan a lectura duns parágrafos da sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que ordea a retirada do polígono industrial proxectado no Monte Pornedo do Plan Sectorial de Áreas Empresariais de Galicia:

“…Es de destacar que la alta o muy alta intervisibilidad del ámbito físico aquí examinado se reconoció en su día en el informe de sostenibilidad ambiental del propio P.X.O.M., que la alta exposición visual y el impacto paisajístico, vinieron a admitirse por el Concello en la fase de información pública del PSOAEG, encontrándose dicho ámbito en la zona de amortiguación respecto del Plan de ordenación del litoral y reconociéndose en la memoria ambiental del PSOAEG la posibilidad de nuevas afecciones  ambientales, paisajísticas y al patrimonio cultural, con el parque aquí estudiado. Ante lo expuesto, no es aceptable que el informe de sostenibilidad ambiental o la memoria ambiental aparentemente difieran a momento o fase posterior tanto la real valoración de las potenciales afecciones directas o indirectas sobre el espacio natural de los montes do Morrazo como la efectiva previsión de las medidas correctoras, ya que dadas las características del ámbito físico afectado, un nivel suficiente de dicha valoración o previsión se presenta como imprescindible para justificar la dedicación del ámbito físico examinado a un tan concreto destino como es el relativo a un parque   empresarial, nivel que en el presente caso no consta alcanzado y lo que se constituye así en motivo anulatorio del específico extremo aquí impugnado. Ha de tenerse en cuenta que la decisiva influencia que las características del ámbito físico examinado, proyectan sobre los aspectos vinculados a las referidas valoración y previsión, y en conexión con ello, a la apreciación sobre razonabilidad de la discutida opción elegida por la Administración, exigen una especial atención en cuanto a la justificación de tal opción, la cual no cabe entender como razonablemente conseguida…”

Homenaxe a Xan Montenegro no seu sexto cabodano

Familiares, amigos e veciños volvemos reunirnos para honrar a súa figura e a súa contribución á mellora da parroquia de San Xulián. De xustiza é, por tanto, que leve o seu nome a estrada pola que agora podemos transitar con maior seguridade grazas á construcción dunhas beirarrúas polas que el moveu ceo e terra mentres tivo alento.

Da súa colleita é tamén o lema do “balcón da ría” co que tanto apelamos ao miradoiro do Pornedo como espazo onde verdadeiramente o Concello de Marín se proxecta cara ao mar, coa Illa de Tambo diante e o arquipélago de Ons no horizonte.

A súa creatividade era tan vizosa, o seu compromiso tan firme e as súas conviccións tan inquebrantables, que algúns dos proxectos que sostiña non soportaron a súa ausencia e acabaron esmorecendo tralo seu pasamento: nunca máis a Festa do Palleiro volveu encher de troula o Carballal e a Asociación de Veciños de San Xulián que el presidía murchou de inanición.

Modestamente, e da mellor maneira que puidemos, tomamos o testemuño da súa defensa pola conservación do Monte Pornedo (Pituco), e aí seguimos sete anos despois, dedicándolle a Xan unha pequena gran vitoria acadada ante o TSXG. Queda aínda un longo camiño por percorrer fronte ás Administracións e os tribunais: a memoria de Xan seguiranos inspirando novos xeitos de pór en valor o patrimonio cultural, o medio natural e a paisaxe que se divisa dende o ‘balcón da ría’; o seu exemplo daranos alento fronte ás dificultades; combatiremos o xogo sucio dos pro-polígono coa verdade, a integridade e a contundencia dos nosos principios.

20170617_213420

Un ano máis, agradecer e recoñecer o labor das persoas que manteñen viva a chama do seu legado: Xosé Vilas e Antón Pousada da Agrupación Cultural Ronsel; Lois González Dopazo como mestre de cerimonias; a música vibrante do gaiteiro de Estribela, Felipe Rea; a elegancia na interpretación de Lía facendo soar o seu violín; e por suposto, as súas ‘Lucindas’ -nai e irmá-, e as súas ‘Esther’ -curmá e sobriña-, con toda a familia Montenegro facendo piña arredor dun monumento coroado cun chapeu.

Homenaxe a Xan Montenegro no seu sexto cabodano

Homenaxe a Xan Montenegro no seu sexto cabodano

Homenaxe a Xan Montenegro no seu sexto cabodano

Homenaxe a Xan Montenegro no seu sexto cabodano

Homenaxe a Xan Montenegro no seu sexto cabodano

Homenaxe a Xan Montenegro no seu sexto cabodano

 

Publicado por: MontePituco | 18/06/2017

PRANTO EN PORTUGAL

Incendio en Pedrógão Grande, Portugal

“Em Pedrógão Grande, no sábado, estavam reunidas todas as condições para isso e o incêndio aconteceu mesmo, propagando-se depois rapidamente, favorecido não só pelos ventos que se formam durante o processo da trovoada mas também pelas grandes diferenças de temperaturas geradas pelo próprio fogo. Tudo isso foi depois potenciado pelo calor, pelo ar seco e pela secura da própria vegetação.

“Toda a região da Península Ibérica está muito seca. Choveu pouco no inverno e a primavera também foi muito seca”, refere Filipe Duarte Santos.

A isso vieram juntar-se as condições meteorológicas dos últimos dias, com temperaturas máximas muito elevadas em todo o território continental, entre os 35 e os 40 graus, com mínimas acima dos 20 a 22 graus, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que prevê a continuação do tempo quente nas regiões do interior, com vento a soprar do quadrante sul e leste, pelo menos até amanhã ou até quarta-feira.

Independentemente dos meios utilizados no combate ao incêndio, que foram sempre sendo reforçados, nestas circunstâncias esta é sempre uma batalha desfavorável aos bombeiros enquanto as condições meteorológicas se mantêm. Além disso, o tipo de floresta existente na região, o seu estado de manutenção e a topografia do terreno, com grandes diferenças de relevo, através do qual ela distribui como uma massa densa e compacta, também não ajudam nada”.

[Diário de Notícias, por Filomena Naves / 18 de xuño de 2017]

Incendio en Portugal

Publicado por: MontePituco | 17/06/2017

RECUPERACIÓN DE PETROGLIFOS EN POIO

Diario, 14 de xuño 2017

Rega dos Agros apela al Concello para recuperar los petroglifos de Combarro

El plazo para tramitar subvenciones concluirá el próximo 30 de junio

La Comunidad de Montes Rega dos Agros continúa dando pasos para lograr la recuperación y puesta en valor de varios petroglifos localizados en el rural de la parroquia de Combarro. La directiva comunera, comandada por Manuel Carramal, mantuvo ayer una reunión con el diputado de Cultura, Xosé Leal, para informarle de los detalles de este proyecto. Los dirigentes valoraron positivamente el encuentro, ya que el representante del máximo organismo provincial mostró un gran interés en conocer ‘in situ’ los grabados, que ascienden a más de una docena. La Deputación ve con buenos ojos la actuación propuesta por Rega dos Agros, que incluiría la mejora de accesos y la instalación de señalización en el entorno, así como trabajos de conservación.

Publicado por: MontePituco | 16/06/2017

RUTA POLO CARBALLAL DE COIRO

Ruta polo Carballal de Coiro

Publicado por: MontePituco | 15/06/2017

“O SITIO MÁIS CHAN DE TODO MARÍN”

"Conversamos con"

En 2011 celebrabamos o Día da Biodiversidade cun artigo humorístico no que faciamos chanza da descuberta dunhas abraiantes especies faunísticas no Monte Pituco; entre elas, a que demos en bautizar como ‘lamoñato’, un híbrido de (Manuel Pazos) Lamoso e miñato que “dende a súa privilexiada posición nas alturas nos quere convencer de que o Monte Pornedo é plano de todo”, contabamos daquela.

Vén este recordo a conta dun coloquio no que acaba de participar o ex-concelleiro socialista Manuel Pazos Lamoso analizando “o estado do municipio” con outras figuras do panorama político local dos últimos anos.

Gardamos un pésimo recordo deste ex-edil; tan malo ou máis como o do resto dos seus compañeiros de bipartito. Porque ao ex-alcalde Francisco Veiga haille que achacar a súa incapacidade para rebater e argumentar unha decisión -a de clasificar o Monte Pituco como solo industrial- que se está demostrando que foi totalmente errónea. A ineptitude e a covardía de Veiga quedou plasmada no seu reiterado rexeitamento a recibir a Asociación Monte Pituco.

Pero o de Pazos Lamoso ten maldade. Deste ‘persoeiro’ hai que lamentar que actuase como un auténtico mentireiro e un grandísimo trampón por tratar de xustificar o inxustificable a base dunha burda trola; por riba, aproveitándose dunha suposta posición de vantaxe con respecto á veciñanza, ao utilizar a súa capacitación profesional como garantía de que as súas afirmacións eran certas.

Aseguraba Manuel Pazos Lamoso aló por 2010 que o Monte Pituco era “o sitio máis chan de todo Marín”; de aí a decisión do equipo de goberno ao que pertencía de proxectar no PXOM un polígono industrial nese emprazamento. 

Daquela eramos novatos, algo inxenuos e aínda inexpertos na materia; optamos pola prudencia e o silencio porque careciamos de datos obxectivos cos que rebater unha frase tan rotunda. Así que optamos por contrastar, rañar o peto e contratar un estudo topográfico do Pornedo. O resultado foi demoledor: non só NON era o sitio máis plano de todo Marín, como xuraba e perxuraba Lamoso, senón que unha primeira análise das curvas de nivel na área afectada polo polígono -nunha versión anterior á definitiva- evidenciou que menos do 10% dese hipotético polígono reunía os requisitos básicos recomendados polo Instituto Galego de Vivenda e Solo para a construcción de parques industriais.

Sete anos despois de que Pazos Lamoso, alias ‘lamoñato’, intentara enganarnos, vacilarnos, tomarnos o pelo, rir de nós na cara… unha sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia referida ao Plan Sectorial de Áreas Empresariais de Galicia constata que a forte pendente natural do Monte Pituco fai inviable unha obra como a que pretende o PXOM (e que fora incluída no Plan Sectorial) tal e como o bipartito BNG-PSOE o tramitou.

“…No es posible desconocer la no desvirtuada circunstancia resultante del informe pericial topográfico aportado por la parte actora, de que el 43’08% de la superficie afectada por dicho parque cuenta con una pendiente superior al 25%, y que el 28’64% de la superficie del parque presenta una pendiente entre el 15% y el 25%. Precisamente en el estudio de incidencia territorial y análisis de la capacidad de acogida del suelo, contenido en el documento V del PSOAEG, se establece, entre otros, el siguiente criterio:

“As áreas empresariais non se poden localizar razoablemente sobre zonas moi abruptas, entendendo por estas as que superan o 25% de pendente. A pendente é un factor que limita a urbanización xa que, en pendentes fortes, é necesario realizar importantes movementos de terra para poder edificar axeitadamente. Estes movementos de terra, se non se compensan e se minimizan, xera un sobrecusto de urbanización interna do parque e pode chegar a representar unha afección ao medio non só física, senón natural e de tipo paisaxístico. Ademáis os movementos de terras en fortes pendentes poden producir, en función dos materiais, problemas de estabilidade en noiros e encarecemento das obras de urbanización. A efectos de avaliación de afeccións estableceuse unha gradación de pendentes, sendo das inferiores a un 5% as máis favorables, e as superiores a 25% as máis desfavorables”.

Así, resulta que el área empresarial aquí examinada se ubica en un 43’08% de su superficie  sobre terreno con pendiente superior al 25% y por tanto sobre zona muy abrupta en la que, según dicho estudio, “no se puede localizar razonablemente” y si a ello se añade que otro 28’64% del área empresarial presenta pendientes comprendidas entre el 15% y el 25%,  ciertamente surgen relevantes dudas sobre el acierto de la ubicación aprobada, en cuanto a que la decisiva influencia de la orografía en el caso aquí examinado exigiría una muy detallada justificación de una hipotética posibilidad de superación de la referida dificultad, lo que en principio se presenta como verdaderamente complicado a tenor de las variadas consecuencias derivadas del aspecto orográfico mencionado, tanto en el aspecto relativo a la urbanización y sus costes, como en el referido a la afección del medio físico, natural y paisajístico, cuestión esa última que precisamente puede ser conectada con la advertida insuficiencia del informe de sostenibilidad ambiental del PSOAEG en cuanto que no contiene una real valoración de las potenciales afecciones directas o indirectas sobre el espacio natural de los montes do Morrazo…”

[Extracto da sentenza do TSXG de maio de 2017]

Así que desconfíen. Desconfíen, cuestionen e contrasten. Porque non é político todo o que reloce; hai moito ‘lamoñato’ solto e disposto a intoxicar para tapar as vergoñas propias e alleas. 

Que por riba convoquen a Pazos Lamoso a un foro para comentar o “estado do municipio” é de risa.

A este que se cre pavo real pero que non pasa de buteo buteo, máis lle valía ter quedado no tobo do esquecemento a onde foi arrinconado pola propia militancia do Psoe marinense, que non o quixo de candidato á alcaldía. Entre patrañas como a da orografía do Pituco e a súa delirante cruzada contra as palmeiras, o seu voo ía ser en picado cara a un fracaso aínda máis estrepitoso do que lle acabaron deparando as urnas.

E non deixa de resultar curioso o ben atinados que estivemos asignándolle criatura coa que caracterizar a Pazos Lamoso: entre os apelativos cos que se identifica o miñato no libro “Os nomes galegos das aves” descubrimos que figura o de “lamote”. 

O lamoñato, porque dende o aire todos os montes se ven máis planos.

Publicado por: MontePituco | 14/06/2017

ESTE SÁBADO, HOMENAXE A XAN MONTENEGRO

Homenaxe a Xan Montenegro: 6º cabodano (2017)

A homenaxe a Xan Montenegro que se celebrará este sábado ás 21:00h no Carballal, diante do monumento á súa memoria, vai ter un aquel moi especial. 

Xan foi a primeira persoa na que pensamos cando, a finais do mes pasado, se nos comunicou o fallo do TSXG contra o Plan Sectorial de Áreas Empresariais ordeando a retirada do parque empresarial Marín-Pornedo. 

Estabamos en Compostela, unha cidade pola que Xan tiña unha inclinación especial. Quizais foi unha virada do destino, ou unha chiscadela súa dende o Alén, ternos conducido aquel día ata Santiago. Pero por máis que marcamos e marcamos o número do seu fogar familiar para facer partícipes os seus máis directos achegados daquela feliz noticia, que nos encheu de entusiasmo, foi imposible conectar con ningún/ningunha Montenegro. Nin sequera coas súas omnipresentes ‘Lucindas’.

De modo que foron outras persoas as que recibiron os primeiros ecos da nosa voz exultante dando conta da pequena gran vitoria de David-Pituco contra Goliat-Xunta. Mais estamos seguros de que Xan ría para si desta anécdota; porque para el estaba máis claro que a auga que mana da Fonte das Pulgas, máis nidio que os sucos dos petróglifos do Pornedo, máis certo que as curvas de nivel que testemuñan o impacto irreversible que tería construír un mamotreto de naves industriais en pleno ‘balcón da ría’, como el ben denominaba este espazo.

…Sabedoría de Xan.

 

Publicado por: MontePituco | 13/06/2017

EUCALIPTOS, INIMIGOS DA BIODIVERSIDADE

Diario, 13 xuño 2017

Un estudio certifica que los eucaliptos destruyen la biodiversidad en los ríos

El equipo de la UVigo aboga para evitarlo por usar especies autóctonas y proteger los bosques

“Para probar esta hipótesis, los investigadores estudiaron dieciséis regatos, tomando muestras de macroinvertebrados, y calcularon el grado de alteración de la vegetación de la bacía según la superficie ocupada por bosque autóctono, eucaliptos, zonas agrícolas, matoral y zonas urbanas. Los resultados revelaron que la biodiversidad aumenta en proporción al bosque autóctono, incluida la presencia de peces, y que aquellos regatos con mayor presencia de eucaliptos en su ecosistema tienen mayor probabilidad de secarse “completamente en verano”.

*Fonte da información: Diario da Universidade de Vigo (DUVi

A presenza de eucaliptais a carón dos regatos diminúe a biodiversidade

Publicado por: MontePituco | 12/06/2017

A CONSERVACIÓN DO CASTRO DE MONTEALEGRE, POLO BO CAMIÑO

Diario, 10 xuño 2017

El Corredor se cortará ocho meses para preservar el castro de Montealegre

La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, y los alcaldes de Bueu, Cangas y Moaña han acordado ampliar el túnel de Domaio para desviar el trazado de las obras

Diario, 10 xuño 2017

Un cambio en el trazado del Corredor salvará el castro de Montealegre

La Consellería de Infraestruturas y los alcaldes de Bueu, Cangas y Moaña acordaron ampliar el túnel de Domaio, lo que supondrá cortar el vial durante siete meses seguidos

Vázquez opina que la solución propuesta para mantener los restos arqueológicos es «moi singular» y no cuenta con «precedentes en toda España». Sobre las consecuencias que tendrá la ampliación del túnel en el tráfico, la conselleira ha solicitado «paciencia» y ha asegurado que la Xunta de Galicia «reforzará os medios» para evitar colapsos de tráfico.

Por otro lado, los alcaldes de Cangas y Bueu y la alcaldesa de Moaña se han comprometido a colaborar y han agradecido a la Consellería «os esforzos» realizados para buscar una solución para preservar el patrimonio.

Desde que se supo del riesgo que las obras de conversión del Corredor en autovía tenían de afectar al Castro de Montealegre, los distintos concellos de la comarca de O Morrazo se posicionaron a favor de su preservación y de intentar buscar una alternativa al trazado marcado en primera instancia. En los tres concellos presentes en la reunión, es decir, Bueu, Cangas y Moaña, hubo acuerdos entre la totalidad de la Corporación municipal a este respecto. Pero también en la villa marinense, donde Marea Veciñal Marín propuso una moción para apoyar que se protegiese el yacimiento, que fue aprobada por unanimidad.

Publicado por: MontePituco | 11/06/2017

DESFEITAS NA PAISAXE

La Voz, 11 xuño 2017

«As maiores desfeitas na paisaxe de Galicia non as fixeron os paisanos»

O investigador defende a beleza do territorio galego, pero alerta de que as postais non agochan «as burradas»

“O granito e a lousa son recursos importantes, pero ninguén pensou que era mellor facer un gran polígono nunha zona. Non, degradamos toda a paisaxe con ducias de canteiras. Non podemos facer en cada recuncho unha piscifactoría e un parque eólico en cada monte. Agora temos que planificar mellor, porque faltou moita sensibilidade e educación ambiental”.

[Pérez Alberti (Tortosa, 1947). O seu traballo de anos serviu para definir o Mapa das Grandes Áreas Paisaxísticas de Galicia]

Diario, 9 xuño 2017

El Centro de Fauna de Carballedo se contratará este mes

La Secretaria Xeral de Patrimonio Natural aclaró que la fase de licitación de la obra, que contará con 700.000 euros, está muy avanzada

“Na actualidade estase a ultimar a análise da documentación das ofertas presentadas para o contrato de licitación desta actuación, por un importe de 700.000 euros” (…) Esta instalación estará ubicada en Carballedo, donde ya está instalado el Centro Ictiogécnico de recuperación del salmón atlántico y de la trucha autóctona. De este modo se podrá completar el complejo ambiental de Cotobade. 

Publicado por: MontePituco | 10/06/2017

BRIGADAS FORESTAIS NOS CONCELLOS

La Voz, 9 xuño 2017

Los concellos buscan cincuenta operarios para brigadas forestales

Algunos municipios, como Pontevedra, no comulgan con el convenio de Medio Rural

¿Por qué solo algunos municipios cuentan con estas cuadrillas? Por distintas causas. En algunos casos los alcaldes señalan que las arcas públicas no pueden permitirse costear las brigadas. Pero hay un nutrido grupo de gobiernos locales, entre ellos el de Pontevedra, que apelan a que la extinción de incendios es una competencia exclusiva de la Xunta y que, por tanto, ni firmaron ni firmarán ningún convenio ni harán ninguna contratación que implique que los concellos tengan que asumir esas tareas. Los ocho que sí lo harán contratarán a medio centenar de operarios. Ahora mismo están en el proceso para seleccionar a ese personal.

Los concellos que se adhieren al convenio con Medio Rural son los siguientes: Cuntis, Portas, Cotobade, Campo Lameiro, A Lama, Moraña, Poio y Caldas. Cada uno contará con una brigada de cinco personas, menos el Ayuntamiento caldense, que contratará a diez.

(…)

Algunos concellos, como Marín y Sanxenxo, del PP, tampoco entraron en el acuerdo con Medio Rural. La alcaldesa marinense, María Ramallo, señaló que en su caso el componente urbano del municipio es mayor que el rural y no considera que haya que contratar brigada.

Publicado por: MontePituco | 10/06/2017

‘SEGREDOS AO DESCUBERTO’, NO MONTE PITUCO (PORNEDO)

"Segredos ao descuberto", no petróglifo de Pinal de Caeiro 'O ciclista'

“Se a crenza nos tesouros estaba amplamente difundida e se o seu descubrimento podía arranxarche a vida, a cuestión radicaba en donde buscar. Ademais de nos castros e mámoas -morada favorita dos mouros- críase que os tesouros estaban agochados naqueles lugares nos que habitaban os encantos: fontes, pozos, ríos, covas, rochas, buratos, etc. (M. Llinares García e J.M. Vázquez Varela, 1990: 102). Os seres imaxinarios posouidores das riquezas, demarcaban simbolicamente o territorio deixando pegadas da súa presenza”.

[Segredos ao descuberto: pegadas de canteiros e de buscadores de tesouros nos petróglifos galegos: Buenaventura Aparicio Casado e Antonio de la Peña Santos, Ed. Ab Origine, 2017]

"Segredos ao descuberto", no petróglifo de Sete Camiños

“É incuestionable que, en moitos casos, os canteiros -que traballaban debruzados materialmente sobre as rochas- si ollaron os gravados, afirmación que se reforza ao relativizar o efecto en contra la luz solar nas horas centrais do día, posto que a tarefa dos picapedreiros levaba o seu tempo e durante xornadas enteiras de duro traballo puideron contemplar as laxes iluminadas con intensidade e ángulo de incidencia variables. Por conseguinte, viron en non poucas ocasións as insculturas e, nalgúns casos, voaron ou fragmentaron a rocha -non tiñan ou non atoparon nese intre razóns de peso para proceder doutra maneira- e, noutras, decidiron deixar intacta a pedra ou a porción dela que servía de soporte aos gravados -sobre todo os máis sobranceiros- movidos, quizais, por determinadas crenzas”.

[Segredos ao descuberto: pegadas de canteiros e de buscadores de tesouros nos petróglifos galegos: Buenaventura Aparicio Casado e Antonio de la Peña Santos, Ed. Ab Origine, 2017]

"Segredos ao descuberto", no petróglifo do Pornedo

Temos entre mans a lectura do novo libro do antropólogo Buenaventura Aparicio e do arqueólogo Antonio de la Peña. Unha obra que cita numerosos exemplos de gravados no monte de Salcedo que antano foron ‘indultados’ polos canteiros que traballaban no aproveitamento das moles graníticas. Os autores citan tamén o caso dos petroglifos de Mogor, onde tamén se realizaron labores extractivas e picadas de punteiros.

Tampouco o Pornedo (Pituco) foi alleo ao paso dos picapedreiros; non en van coa abundancia de canteiras cuxos restos se atopan en distintos puntos deste monte, construíronse numerosas vivendas e muros nas aldeas próximas, entre outros usos. En xaneiro de 2016, dende a Asociación Monte Pituco mesmo formulamos un proxecto destinado aos fondos DUSI para que se crease no Pornedo un centro de interpretación das antigas canteiras, co seu correspondente roteiro.

Velaí o ‘corte’ na laxe onde se que sustenta o xacemento de Pinal de Caeiro, as marcas dos punteiros no gravado de Sete Camiños ou no propio conxunto rupestre do Pornedo. Dende a Asociación Monte Pituco defendemos o valor antropolóxico deste legado como ferramenta de desenvolvemento educativo, cultural e social. Agora, unha publicación froito dun traballo de investigación de Aparicio e De la Peña vén explicar a teoría de que moitos dos vestixios prehistóricos que hai labrados nas rochas dos montes galegos chegaron ata os nosos días grazas a unha “decisión intencionada” dos canteiros que “evitaron a destrucción dos gravados como consecuencia de profesar certas crenzas inseridas na cosmovisión popular”, como expoñen os editores.

Paga a pena adentrarse na lectura desta obra para comprender un pouco máis e mellor o mundo dos petróglifos que, pouco a pouco, vai callando máis na sociedade. Mais aínda queda moito camiño por percorrer para que este patrimonio acade o respecto que se lle debe.

Publicado por: MontePituco | 09/06/2017

AMPLIACIÓN DA EXCAVACIÓN NO CASTRO DA SUBIDÁ

Faro, 8 xuño 2017

El Concello amplía la zona arqueológica de A Subidá

La actuación mejora el conocimiento de este espacio. Divulgará los resultados del estudio

La excavación arqueológica en marcha comenzó la pasada semana y rematará a finales de esta. Está dejando a la vista una nueva estructura doméstica que se incorporará al conjunto expuesto.

También se están registrando hallazgos de diversos materiales utilizados por los habitantes de esta aldea en su vida cotidiana, tales como fragmentos cerámicos de las vajillas utilizadas en la cocina y mesa. Al final de la excavación comenzarán los trabajos de consolidación y acondicionamiento de este nuevo espacio y se organizarán actividades para darlos a conocer.

 

Publicado por: MontePituco | 08/06/2017

PLENO EXTRAORDINARIO SOBRE O PXOM

Faro, 8 xuño 2017

El gobierno rechaza la comisión del PXOM que piden todos los grupos de la oposición

El equipo de María Ramallo argumenta que no es necesario y niega que se vaya a revisar el plan – PSOE, BNG y Marea acusan al ejecutivo de romper el consenso en este asunto

El concejal de Urbanismo, Manuel Santos, indicó que si bien “hay cosas que no nos gusta de este plan” , dado que lleva pocos años en vigor y que la coyuntura económica de crisis “no permitió que se desarrollara con la velocidad que nos gustaría”, no es el momento de revisarlo, por lo que no ve motivos para crear la comisión de seguimiento que la oposición reclama.

Reiteró que los aspectos modificados obedecen únicamente a criterios técnicos, que no suponen la adopción de nuevos criterios respecto a la estructura general y orgánica del territorio o de la clasificación del suelo, que tampoco tiene por objeto la delimitación de suelo de núcleo rural, ni se está ante alteraciones de elementos de ordenación que supongan una modificación del modelo territorial

Publicado por: MontePituco | 07/06/2017

A SENTENZA DO TSXG CONTRA A XUNTA, EN MANS DA OPOSICIÓN

Sentenza do TSXG contra o Plan Sectorial de Áreas Empresariais

Hoxe celebrouse no Concello de Marín un Pleno Extraordinario forzado pola oposición para tratar sobre as modificacións puntuais do PXOM, que a Marea Veciñal, o Psoe e o Bng veñen criticando pola falta de transparencia na súa tramitación.

Hoxe é o día no que a oposición recibiu, por parte da Alcaldía, unha copia da sentenza do TSXG que ordea a retirada do Parque Empresarial Marín-Pornedo (Pituco) do Plan Sectorial de Áreas Empresariais de Galicia. 

Un fallo xudicial ben fundamentado que cuestiona a idoneidade da área industrial delimitada no Plan Sectorial, que asemade é a mesma que recolle o PXOM de Marín. Non en van, o primeiro recurso da Asociación Monte Pituco foi precisamente contra o Planeamento urbanístico municipal, do que se agarda a correspondente sentenza nos próximos meses.

 

Publicado por: MontePituco | 06/06/2017

SENTENZA DO TSXG CONTRA A XUNTA: 10 DÍAS DESPOIS

Dez días despois das reaccións políticas derivadas da sentenza do TSXG contra o Plan Sectorial de Áreas Empresariais de Galicia, seguimos dándolle voltas ás palabras da voceira municipal do BNG pola sarta de medias verdades -as peores mentiras- que airea na prensa local. 

Diario, 26 maio 2017

  • Afirma o BNG de Marín que foi do PP “a idea desde sempre de usar o Pornedo como chan empresarial”. 

A realidade é que o BNG de Marín xa prometía un polígono de 400.000 metros cadrados no Monte Pituco para uso exclusivamente INDUSTRIAL. Así o recolle o boletín informativo deste partido en febreiro de 2009.

Boletín BNG Marín, febreiro 2009: polígono indistrial no Monte Pituco

  • Advirte agora o Bng de Marín que o Concello “ten un problema” e que lle corresponde ao PP “atopar unha solución”.

O Bng non fai outra cousa que intentar sacudir a importante responsabilidade que lle corresponde na xestión do solo empresarial, en tanto ostentou a Concellaría de Urbanismo no tempo no que se xestou o PXOM: eles -co PSOE na Alcaldía aparentando liderar a tramitación do Planeamento- clasificaron o Monte Pituco como solo industrial (por máis que o documento fose aprobado posteriormente por maioría, cos votos a favor do PP) e agora, cunha sentenza do TSXG que ordena a retirada dese polígono delimitado no Plan Sectorial de Áreas Empresariais de Galicia, o Bng de Marín trata de lavar as mans e endosarlle o paquete a outro.

  • O Bng de Marín acusa o PP de “chantaxe para que o PXOM se aprobase só co Monte Pituco así clasificado”.

Precisamente, foron o Bng e o Psoe de Marín os que se negaron a explorar outras posibilidades na procura de solo industrial cando a presión veciñal os obrigou a retirar o proxecto dos mini-polígonos na Brea e Vista Alegre. Cando a actual alcaldesa estaba na oposición e gobernaba a coalición Psoe-Bng, María Ramallo propuxo que a Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento de Suelo (SEPES) valorase a idoneidade doutra localización, pero a solicitude de intervención deste organismo tiña que partir da Alcaldía, un paso que o ex-rexedor, Francisco Veiga, non quixo dar, no seu afán de non entrar polo aro do PP. E ante as obxeccións de tipo medioambiental que presentaba o Monte Pituco, a resposta do ex-edil de Urbanismo nacionalista foi tan tallante como demoledora:

“Pois desaféctase, e punto!”

Diario de Pontevedra, 1 de xaneiro de 2009

“La Comisión de Réxime Interior dictaminó ayer desfavorablemente la moción del PP que plantea destinar 2.000.000 de euros del nuevo Plan E al inicio del parque industrial de Pastoriza (…) A nadie se le escapa la apuesta del PSOE y BNG por dar prioridad al parque empresarial del monte Pituco (…) El PP recuerda que “Marín necesita poner cuanto antes los cimientos básicos para el desarrollo futuro de su capacidad logística, empresarial e insutrial”, y matiza que “es necesario aprovechar estas importantes inversiones y planificar un parque-plataforma industrial en Pastoriza, entre los municipios de Marín y Moaña”  (Diario de Pontevedra, 1 decembro 2009)

Diario de Pontevedra, 4 de abril de 2010

“Se pregunta si con estas propuestas [A Brea y Vista Alegre] se podría dar respuesta a las necesidades de Marín y critica que ahora apuesten por O Pituco y se trate de evitar la alternativa de Pastoriza. Sobre el primer emplazamiento, matiza que “ya el Gobierno bipartito de la Xunta nos dijo que la zona podría estar afectada por el Espacio Montes do Morrazo“. (María Ramallo: Diario de Pontevedra, 4 de abril de 2010)

Faro de Vigo, 26 de xaneiro de 2011

“Na mente dos veciños aínda flota a memoria daquel pleno de decembro de 2009 no que María Ramallo presentou unha moción para que o SEPES fixera o estudo dun polígono empresarial compartido con Moaña na Cruz da Maceira. Viña avalado polo mesmísimo Congreso dos Deputados en Madrid e traía o beneplácito do presidente Zapatero. Solo facía falta un requisito: que fora o alcalde quen o solicitara. Esta moción tivo os votos en contra do BNG e mais do PSOE. O noso alcalde non quixo saber nada e desperdiciou así unha oportunidade única para dotar a Marín dun polígono que, ese si, sería a solución para Marín e para o futuro dos nosos fillos. O actual PXOM solo conta agora co polígono do Pituco: insuficiente, anti-económico e que incumpre todas as normativas ecolóxicas. Algo incomprensible para un concello con certificado EMAS”. (Faro, 26 de xaneiro de 2011: Mª Carmen Santos, veciña de A Brea).

Que mágoa de políticos aos que lles presupón a defensa do territorio, do medio ambiente e do patrimonio entre os seus principios. A consideración que teñen -e que compartimos- por Pastoriza diante da ausencia de infraestruturas e vías de acceso, da previsión dun elevado prezo dos terreos, e do dano ecolóxico para a zona, non a tiveron polo Pornedo: desprezaron o valor medioambiental que lle confire a súa pertenza ao Espazo Natural dos Montes do Morrazo, cuspiron sobre o impacto visual e paisaxístico que suporía instalar naves e construír taludes en pleno balcón da ría, ignoraron a imposibilidade de dotar a zona de conexión ferroviaria como requisito imprescindible para a Autoridade Portuaria ante a pretensión de convertelo en plataforma loxística.

Ante semellante agravio tivemos que ser un grupo de veciñas e veciños os que lideramos a loita pola defensa do Monte Pituco, reunindo as evidencias que proban a agresión indirecta ao patrimonio arqueolóxico catalogado, o risco de perda sobre os mananciais que abastecen a veciñanza con auga de regadío e para consumo doméstico e, sobre todo, os datos técnicos irrefutables sobre a elevada pendente do terreo que fan inviable a obra pretendida no PXOM e asimilada posteriormente polo Plan Sectorial de Áreas Empresariais. Foi este último o que tumba o TSXG, a expensas de coñecermos a sentenza sobre o recurso presentado contra o Planeamento do Concello de Marín.

Pero o propio Bng de Marín truca e retruca en si mesmo, inocula o seu propio veleno e cae na rede arácnida que tece e destece permanentemente, nunha sorte de esquizofrenia política que trae a súa credibilidade en caída libre. Así, ao tempo que mira para outro lado cando esta sentenza cuestiona duramente a xestión do chan industrial da que foi partícipe, resoa o eco recente das palabras deste concelleiro nun acto público:

“O polígono no Pituco é inviable e non se vai facer na vida”

 

Publicado por: MontePituco | 05/06/2017

NO DÍA DO MEDIO AMBIENTE, SOBRE A MARCHA DA APDR

5 de xuño, Día Mundial do Medio Ambiente

“…Porque queremos ver os montes galegos cheos de carballos e castiñeiros; porque queremos acadar ese desexado futuro que nos dea o traballo e a espectacular riqueza que só a natureza sabe e pode darnos se somos quen de respectala…”

[Fragmento do manifesto lido pola voceira da APDR, Antía Cal, na Marcha contra Celulosa 2017]

Marcha da APDR: Hoxe Elnosa, mañá Celulosa

Marcha da APDR: Hoxe Elnosa, mañá Celulosa

Marcha da APDR 2017: Hoxe Elnosa, mañá Celulosa

Marcha da APDR 2017: Hoxe Elnosa, mañá Celulosa

Marcha da APDR 2017: Hoxe Elnosa, mañá Celulosa

Marcha da APDR 2017: Hoxe Elnosa, mañá Celulosa

Marcha da APDR 2017: Hoxe Elnosa, mañá Celulosa

Marcha da APDR 2017: Hoxe Elnosa, mañá Celulosa

Marcha da APDR 2017: Hoxe Elnosa, mañá Celulosa

Marcha da APDR 2017: Hoxe Elnosa, mañá Celulosa

DSC_0019

DSC_0020

Marcha da APDR 2017: Hoxe Elnosa, mañá Celulosa

DSC_0026

Marcha da APDR 2017: Hoxe Elnosa, mañá Celulosa

DSC_0029.JPG

Marcha da APDR 2017: Hoxe Elnosa, mañá Celulosa

Marcha da APDR 2017: Hoxe Elnosa, mañá Celulosa

Manifesto da APDR na Marcha contra Celulosa 2017

Marcha da APDR 2017: Hoxe Elnosa, mañá Celulosa

Marcha da APDR 2017: Hoxe Elnosa, mañá Celulosa

Marcha da APDR 2017: Hoxe Elnosa, mañá Celulosa

“…É o noso deber seguir mobilizándonos contra este contaminante complexo que nos roubou un paraíso e que nos rouba o futuro día a dia; que temos que seguir denunciando por todas as vías das que dispomos para que as nosas voces sexan escoitadas…”

[Fragmento do manifesto lido pola voceira da APDR, Antía Cal, na Marcha contra Celulosa 2017]

Publicado por: MontePituco | 04/06/2017

ECOGUERREIRAS NO MUNDO

En vésperas do Día do Medio Ambiente, unha revista dominical publicaba este fin de semana unha reportaxe de Paka Díaz titulada “Ecoguerreras“, protagonizada por varias mulleres que, en diversos países do mundo, encabezan unha loita en defensa do medio ambiente, enfrontándose ás dificultades que conleva a condición feminina e arriscándose mesmo a perder a vida.

"Ecoguerreras", Mujer Hoy, 3 xuño 2017

2

"Ecoguerreras", Mujer Hoy, 3 xuño 2017

"Ecoguerreras", Mujer Hoy, 3 xuño 2017

"Ecoguerreras", Mujer Hoy, 3 xuño 2017

Publicado por: MontePituco | 03/06/2017

MARCHA CONTRA CELULOSAS E ELNOSA

Plantación simbólica de eucaliptos na Ferrería

STOP eucaliptización

STOP eucaliptización

STOP eucaliptización

STOP eucaliptización

Manifesto contra a eucaliptización

 

Marcha contra Celulosas-Elnosa

Publicado por: MontePituco | 03/06/2017

MARCHA POLA RECUPERACIÓN DA RÍA

Marcha contra Celulosas-Elnosa

Publicado por: MontePituco | 01/06/2017

PRESENTACIÓN EDITORIAL: ‘SEGREDOS AO DESCUBERTO’

"Segredos ao descuberto", presentación no Museo

Publicado por: MontePituco | 31/05/2017

‘PARAÍSO ROUBADO’, PROXECCIÓN EN MARÍN

Proxección de "Paraíso roubado" en Marín

Publicado por: MontePituco | 30/05/2017

REPERCUSIÓN NA PRENSA DO FALLO DO TSXG (IV)

Faro, 30 maio 2017

La Plataforma dos Montes de O Morrazo pide revisar la planificación del suelo empresarial en la comarca

Publicado por: MontePituco | 29/05/2017

PROPOÑEN UNHA ÁREA ARQUEOLÓXICA EN COMBARRO

Diario, 28 maio 2017

Combarro y su tesoro oculto

‘Rega dos agros’ ha solicitado a la Deputación de Pontevedra que se involucre en la creación de un área arqueológica en el monte de Combarro, donde se han localizado numerosos grabados rupestres a lo largo de los últimos años

“…Poio ya cuenta en la actualidad con un área de visita de petroglifos en A Caeira. La directiva de ‘Rega dos agros’ calcula que el número de símbolos que hay en el monte de Combarro puede superar al del emplazamiento de San Salvador. “Sería un complemento estupendo”, reconoce Manuel Carramal. La Comunidad de Montes recuerda que en el muncipio poiense fueron realizados otros hallazgos de gran calibre, como es el caso del Castro da Cividá, situado en el lugar de Xuviño, en la parroquia de Combarro…”

Publicado por: MontePituco | 28/05/2017

REPERCUSIÓN NA PRENSA DO FALLO DO TSXG (III)

Diario, 28 maio 2017

Protección de Montes do Morrazo pide que se revise el suelo empresarial de la comarca

 

Plataforma Montes do Morrazo

O TSXG tumba o polígono industrial do monte Pornedo do PSOAEG

Older Posts »

Categorías