Publicado por: MontePituco | 15/07/2014

OUTRO PAU DO SUPREMO AOS RECHEOS ILEGAIS DO PORTO DE MARÍN

…Xa pasamos por isto hai 5 anos. Tantos como o tempo de loita que vimos mantendo a prol da conservación do Monte Pituco e en contra da construcción dun polígono industrial neste Espazo Natural. En 2009 unha sentenza do Tribunal Supremo declaraba ilegais 300.000 metros cadrados de recheos realizados no Porto de Marín, coa beizón de todas as Administracións: concellos de Marín e Pontevedra, Autoridade Portuaria, Xunta, Ministerio de Fomento. Todos no allo. Cero responsabilidades políticas malia que o Tribunal Supremo foi claro daquela e vólveo ser agora, malia que todos eses cargos públicos tan respectables e poderosos fixeron todo e máis para consolidar a ilegalidade.

Hai 5 anos, cando o Alto Tribunal lles tiraba das orellas por cimentar a ría ata o indecible para maior gloria de certas empresas beneficiarias dos servizos portuarios, a Corporación municipal de Marín enzarzábase nun debate urxente e apresurado sobre a dotación de chan industrial nun PXOM que estaba aínda en fase de definición e tramitación. Malia a súa aprobación, 5 anos despois, ese planeamento urbanístico está impugnado para evitar que se volva cometer un ‘legalicidio’ similar ao dos recheos abusivos: o Monte Pituco está clasificado como Espazo Natural dos Montes do Morrazo polas Normas Subsidiarias e Provinciais de Planeamento, non hai estudo de impacto ambiental que avale a pretensión de urbanizalo, e o propio Informe de Sostibilidade Ambiental do PXOM chegou a certificar a “capacidade limitante absoluta” do Monte Pituco para acoller ningunha urbanización de tipo residencial ou industrial.

Están tardando -como fixeron antano- o Goberno local de Marín, os partidos maioritarios da oposición e as “forzas vivas” en volver apuntar cos seus canóns ao Monte Pituco, levando as mans á cabeza porque unha conspiración “xurídico-masónica” ameaza a paz e a tranquilidade do porto mentres se dedican a trazar raias nun plano do Pituco para repartir na súa accidentada orografía as naves sinaladas pola sombra da piqueta. Un plano que ten unhas curvas de (des)nivel que fan inviable -dende o punto de vista do desembolso económico e do irreversible impacto visual da obra, por non citar outras graves afeccións- semellante aberración.

E por riba hai que asistir á escenificación de como os políticos cómplices de toda esta situación surrealista e rocambolesca se dedican a mirar para outro lado e propoñer parches para eludir a execución da sentenza.

PRENSA. TENENCIA DE ALCALDÍA. CONCELLO DE PONTEVEDRA.

Louro reitera, unha vez máis, a oferta de colaboración do Concello para acabar co caos urbanístico do porto
O concelleiro de Urbanismo lamenta que a Xunta e a Autoridade Portuaria teñan rexeitado todas as alegacións de Pontevedra

Pontevedra, 15 de xullo de 2014

As sucesivas ofertas de colaboración para racionalizar o ordenamento urbanístico e o futuro do porto lanzadas en varias ocasións ao longo deste ano polo concelleiro de Urbanismo e tenente de alcalde pontevedrés, Antón Louro, non atoparon eco nin na Autoridade Portuaria nin na Xunta de Galicia.
Louro lamenta que unha nova resolución do Tribunal Supremo ordene a execución da sentenza que anulou o Plan Especial do porto e condena á Xunta, á Autoridade Portuaria e á Deputación a sufragar os gastos e acometer a retirada dos 300.000 metros cadrados de recheos realizados ilegalmente na rada.
O tenente de alcalde destaca que a Comisión de Urbanismo acordou a presentación de alegacións ao procedemento de Avaliación Ambiental Estratéxica, ao Plan Especial e, finalmente, ao documento de Delimitación de Espazos e Usos Portuarios e todas elas foron desestimadas.
Louro pensa que diante da grave situación actual chegou a hora do realismo. Por elo, volve ofrecer a total colaboración do Concello de Pontevedra no convencemento de que só se as Administracións traballan xuntas e cooperan lealmente poden sentarse as bases para garantir un futuro de sostibilidade e prosperidade para o que debe ser un dos principais motores económicos da comarca.
Resulta inadmisible que a Xunta e a Autoridade Portuaria leven xa tres plans especiais anulados ou en visos de anularse e que se teña optado por rechear a ría en lugar de consolidar un porto seco. Neste punto, cómpre lembrar que o Concello de Pontevedra leva clamando en solitario dende hai tempo ofrecendo unha alternativa viable e sólida, como son os 435.137 metros cadrados situados no lugar de Leborei (Cerponzóns), situados a 10 Km do porto e con magníficas comunicacións rodadas e ferroviarias.
Esta é outras cuestións forman parte, invariablemente, das alegacións presentadas por Pontevedra aos sucesivos documentos urbanísticos elaborados dende o porto e a Xunta de Galicia. De aí que non resultara moi difícil prever, conclúe Louro, que os novos instrumentos urbanísticos aprobados para tapar os vicios dos anteriores resultaran tamén afectados por resolucións xudiciais negativas.

…………………………………………………………………….

DESENVOLVEMENTO CRONOLÓXICO DA NOTICIA:

* Venres 11 de xullo

DiarioDePontevedra

El Supremo declara ilegal los rellenos del puerto de Marín y ordena reponer a su estado original esa zona portuaria

11/07/2014 – DP (Pontevedra)

El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado dos recursos de casación interpuestos por la empresa Cabomar Congelados y el Puerto de Marín-Pontevedra contra un auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), de manera que ratifica la orden de ejecución de sentencia, que obliga a reponer a su estado original el relleno del llamado nuevo puerto comercial de Marín (declarado ilegal por el propio TS).

El Supremo admitió, en 2009, un recurso de casación de la Plataforma Defensora da Praza dos Praceres, y anuló el Plan Especial del Puerto de Marín aprobado en 2000. Así, el TS declaraba ilegal las obras de relleno (unos 300.000 metros cuadrados) y ordenaba reponer a su estado original esa zona portuaria.

A pesar de que se emitió una providencia en septiembre de 2010 instando a la ejecución de esa sentencia, dicha ejecución no se llevó a cabo. El Puerto alegaba que esos rellenos tienen cobertura legal, al amparo de la modificación del plan del Puerto aprobada en 2005.

En febrero de 2013, el TSXG declaraba no tener por ejecutada la sentencia, e instaba de nuevo al Puerto a cumplirla, advirtiéndole de posibles multas coercitivas, así como de la derivación de responsabilidad penal. Tanto el Puerto como la empresa Cabomar (que pide ser apartada del proceso por considerar que no está afectada, sino que tiene el amparo de un estudio ambiental de 1994) presentaron recurso de casación contra ese auto, que ahora el Supremo ha desestimado.

En su última resolución, el alto tribunal subraya la claridad con la que el auto del TSXG insta a ejecutar la sentencia, y manifiesta su sorpresa por la “ambivalencia procesal” del abogado del Estado, por mantener inicialmente la misma posición que Cabomar y luego oponerse al recurso de esta empresa.

 

* Sábado 12 de xullo

La Voz, 12 de xullo de 2014.

La Voz: “El Supremo reitera su orden de derribar los rellenos ilegales del puerto de Marín

Faro de Vigo.

po

Imagen aérea de los terrenos de la Autoridad Portuaria de Marín-Ría de Pontevedra. Rafa Vázquez (Faro de Vigo)

La justicia advirtió a la Autoridad Portuaria con multas si no se ejecuta el fallo

El Supremo confirma que los rellenos ilegales del puerto de Marín tienen que ser demolidos

El Alto Tribunal da por buena la interpretación del TSXG, que estimaba que el derribo de los 300.000 metros cuadrados de terreno ganado al mar es necesario para dar por ejecutada la sentencia que anulaba el Plan Especial

Carlos García | Pontevedra 12.07.2014

La Autoridad Portuaria de Marín-Ría de Pontevedra deberá demoler 300.000 metros cuadrados de rellenos ilegales si quiere dar cumplimiento a la ya famosa sentencia de octubre de 2009 que anulaba el primer Plan Especial del Puerto del año 2000, al tiempo que declaraba ilegales estas obras hechas a su amparo.

Lo hace desestimando el recurso de casación interpuesto por la propia Autoridad Portuaria, representada por el Abogado del Estado, así como por la mercantil Cabomar Congelados (antigua Tradepana) cuya nave también se encuentra afectada por esta resolución judicial.
Esta última sentencia del Supremo no viene a confirmar al ilegalidad de los terrenos, algo que ya hizo el propio Supremo en un fallo de 2009, sino a ratificar que su demolición parece ser el único paso para dar por ejecutada dicha sentencia. Para ello hay que retrotraerse a octubre del citado año 2009.

El Alto Tribunal ratifica la sentencia dictada en por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en la que se le daba la razón a la Plataforma Defensora de la Praza dos Praceres y anula el Plan Especial del 2000 modificado posteriormente por otro de 2005 y se ordena la reposición a su estado original de la zona portuaria, incluyendo los rellenos realizados al amparo de este documento.

Advertencia el pasado año

Tras años reclamando el cumplimiento de la sentencia, la Plataforma de Os Praceres decidió entonces pedir la ejecución del citado fallo ante el TSXG, quien en febrero del pasado año emitía un duro auto en el que instaba al Puerto a ejecutar el fallo. “Requiérase de nuevo a la Autoridad Portuaria de Marín para que cumpla las declaraciones contenidas en el fallo, y para que, en el plazo de 20 días (…) remita a esta Sala copia de lo practicado en cumplimiento de las declaraciones contenidas en la sentencia dictada”. En la sentencia, se advertía a la administración de que “si no se cumpliera el fallo en el plazo aquí señalado, podrían adoptarse las medidas necesarias para lograr la efectividad de lo mandado y, singularmente, la imposición de una multa coercitiva”. El TSXG iba más lejos y realizaba esta advertencia “sin perjuicio de deducir, en su momento, el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder” de no ejecutarse el fallo.

El plazo de 20 días que marcaba este auto quedó paralizado con la presentación de sendos recursos de casación contra el mismo por parte de las ya mencionadas Cabomar Congelados y la Autoridad Portuaria de Marín, quienes discrepaban con el mismo por distintas razones. La mercantil asegurando que realmente no podría verse afectada por el Plan Especial anulado y la administración al considerar que el auto del TSXG “excedía el alcance del fallo de la sentencia” que a su juicio “no comporta la demolición de obra alguna y que el Supremo debería dar por ejecutado del fallo dictado por este mismo tribunal en 2009.

No lo entiende así el Alto Tribunal en esta última sentencia fechada el 27 de junio que entiende que para cumplir la sentencia habría que demoler los terrenos: “No hay discrepancia, sino una palmaria sintonía entre la demanda y la fundamentación y el fallo de la sentencia, y en fin, lo que ahora, en el curso del procedimiento de ejecución, pretende llevarse a término”, dice el Supremo.

El Supremo se muestra de acuerdo con el contenido del auto de 22 de febrero del TSXG en el que ya señala que “la ejecución comporta, con claridad, la resposición de los nuevos rellenos de 300.000 metros cuadrados de superficie” y también destaca la “contradicción” que se planteaba en el propio recurso del Puerto al señalar la Portuaria que el tribunal debería decidir el alcance de la resolución y al mismo tiempo adelantaba que “no ha lugar, evidentemente a ningún derribo”. Es decir, que el TSXG tenía que decidir el alcance de la sentencia, pero que la sentencia no tiene alcance alguno.

Varapalo al Estado

Muy al contrario, el Supremo considera que lo establecido por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia “no puede estar más en sintonía” con lo que establece la sentencia de 2009 y que “en realidad, lo que precisamente podría comprometer el procedimiento de ejecución de la sentencia y situarse en contradicción con ella es, justamente, lo que pretende el Abogado del Estado, a saber, que no haya lugar a la demolición de obra alguna, aduciendo la existencia de una serie de planes anteriores y posteriores que habrían de dar supuesta cobertura a las obras contempladas en el plan especial anulado”. Es por ello, que decide desestimar ambos recursos de Cabomar y el Estado de tal forma que el auto de febrero de 2013 que daba un ultimátum al Puerto para ejecutar el fallo volverá a estar en vigor en los términos ya conocidos.

Cabe recordar que la Xunta aprobó en julio del pasado año un nuevo plan especial para el Puerto de Marín (que también está anulado inicialmente por una sentencia judicial) que tendría que acabar con la inseguridad jurídica de los terrenos portuarios. A la espera de comprobar su verdadero alcance, este nuevo fallo judicial vuelve a poner en jaque el futuro del Puerto.

 

* Domingo 13 de xullo

Diario, 13 de xullo de 2014.

Faro, 13 de xullo de 2014.

Faro: “Placeres se ofrece a ´colaborar´ con el Puerto pero subraya: ´Las sentencias no se negocian´

La plataforma vecinal que ganó los pleitos por los rellenos portuarios anima a las partes a “buscar una solución con nosotros” »”No creemos que nadie diga que no acata el fallo”

 

Faro: “Esta incertidumbre genera gran preocupación“.

* Martes 15 de xullo

La Voz de Pontevedra

Pontevedra advierte del riesgo de que la sentencia de los rellenos paralice al Puerto

Aunque no se llegue a demoler los rellenos, el fallo judicial deja a las empresas en situación en inseguridad jurídica

Serxio Barral / Marcos Gago. Pontevedra / La Voz, 15 de julio de 2014

El gobierno municipal de Pontevedra valoró ayer la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a demoler los rellenos del puerto de Marín y advirtió del riesgo de que el fallo judicial derive en la «paralización real da actividade no porto. Ou polo menos, coa imposibilidade de que poidan funcionar máis naves». El concejal de Infraestructuras, César Mosquera (BNG), señaló que ni el Concello pedirá la ejecución de la sentencia, ni cree que la demolición de los rellenos sea una buena opción. «Estamos a falar de cartos públicos», recordó.

No obstante, apuntó que la alternativa es habilitar un «puerto seco», tal y como ya planteó en el año 2009 el Concello de Pontevedra, que ofreció terrenos en Leborei (Cerponzóns), «ben comunicados e con posibilidade de conexión ao trazado ferroviario».

Mosquera, que evitó referirse a que la ausencia de un PXOM en Pontevedra impide desarrollar este suelo industrial, señaló que tendría que ser la Xunta quien lo haga a través de un plan sectorial. El alcalde de Pontevedra reiterará esta propuesta en el próximo consejo del Puerto.

Por su parte, en el Concello de Marín se vive con intensa preocupación las repercusiones de esta sentencia para la actividad portuaria, en una comarca además donde el mar es en la actualidad casi el único motor económico. En cuanto a la Xunta de Galicia, la otra Administración condenada a demoler los rellenos junto con Fomento y la Diputación, se señaló que todavía no han recibido la sentencia por lo que no la han analizado aún. Por último, la Autoridad Portuaria, como viene siendo habitual, eludió pronunciarse sobre este tema.

Faro de Vigo.

Pontevedra rescata su oferta del ´puerto seco´ como salida para la sentencia de los rellenos ilegales

El Concello se plantea trasladar el asunto al próximo consejo de la Autoridad Portuaria

Redacción | Pontevedra 15.07.2014

Habilitar terrenos como plataforma logística o “puerto seco”. Es la propuesta que desde hace años pone sobre la mesa el Concello de Pontevedra para hacer frente a la sucesión de sentencias que confirman que 300.000 metros cuadrados del rellenos en el Puerto de Marín son ilegales y deben ser demolidos. El último fallo judicial del Tribunal Supremo, que ratifica que esas obras no pueden ser legalizables, pese a los intentos de la Xunta y de la Autoridad Portuaria al respecto, han servicio al gobierno local pontevedrés para rescatar su antigua idea.

El concejal de Infraestructuras, César Mosquera, apuntó ayer la intención municipal de solicitar en el próximo consejo de la Autoridad Portuaria que se impulse la elaboración de un proyecto sectorial que permita ejecutar ese “puerto seco” lo antes posible, ante la hipótesis de que el último fallo judicial lleve aparejada una supuesta paralización de la actividad empresarial que se lleva a cabo en los rellenos ilegales.

La reciente sentencia del Supremo deja poco margen de maniobra al Puerto ya que no acepta ninguno de los argumentos para legalizar esos rellenos, algo que genera “gran preocupación” en Marín, como admite su alcaldesa, María Ramallo.

Medio millón de metros cuadrados, encontrarse en un radio de unos 10 kilómetros del Puerto de Marín y contar con conexión a las redes de transporte por carretera de alta capacidad y, sobre todo, de ferrocarril. Estas son desde hace años las condiciones mínimas que se exigen al terreno en el que se pretenda desarrollar esta zona logística portuaria para la que todavía no hay una ubicación definitiva.

Seleccionar el mejor emplazamiento, corresponde a la Xunta de Galicia, según establece el Ministerio de Fomento en su último documento de estrategia logística en España. En los últimos años se han planteado varias posibilidades. Las dos que han estado más tiempo sobre la mesa tienen un origen muy diferente. La primera la propuso el PP local en tiempos de Telmo Martín, y se extendía entre los municipios de Pontevedra y Vilaboa, pero ya ha sido desestimada por el último plan autonómico de suelo empresarial. La segunda es la opción que defiende Pontevedra. Se trata de 450.000 metros cuadrados en Leborei, en la parroquia de Cerponzóns. Cuenta con la desventaja de ser un poco más pequeña de lo deseable, pero no tendría problema para conectarse con las principales vías de comunicación y, sobre todo con el tren.

La conexión ferroviaria sería uno de los problemas de la opción que defiende Marín en el monte Pituco.

Otras alternativas, como el polígono de O Campiño o el de Barro-Meis también han salido a relucir como posibles ubicaciones para el denominado “puerto seco”.

 


Deixar unha resposta

introduce os teu datos ou preme nunha das iconas:

Logotipo de WordPress.com

Estás a comentar desde a túa conta de WordPress.com. Sair /  Cambiar )

Twitter picture

Estás a comentar desde a túa conta de Twitter. Sair /  Cambiar )

Facebook photo

Estás a comentar desde a túa conta de Facebook. Sair /  Cambiar )

Conectando a %s

Categorías

A %d blogueros les gusta esto: